Listy rankingowe projektu „Mamy sposób na zdrowy kręgosłup!”

Informujemy, że proces kwalifikacji do projektu „Mamy sposób na zdrowy kręgosłup!” został zakończony 🙂 W związku z powyższym prezentujemy listy rankingowe!!

1) LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – dotyczy 67 osób bezpośrednio zakwalifikowanych do projektu, z najwyższą liczbą punktów przyznaną w trakcie oceny fizjoterapeutycznej.
2) LISTA REZERWOWA – dotyczy 20 osób, które zostaną uczestnikami projektu, w przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej.
3) LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH – dotyczy 44 osób, które na podstawie oceny fizjoterapeutycznej, nie zostały zakwalifikowane do projektu.